Bakır Sanayi

bakır sanayi

Ülkemizde ilk keşfedilen bakır madenleri, Diyarbakır-Elazığ yöresindeki Maden de çıkarılan bakır cevheridir. Burada kurulan bakır ergitme sanayiside ülkede oldukça eskiye dayanan bir geçmişe sahiptir. Doğu Karadeniz bölümünde bulunan ve oldukça zengin bir cevher rezervine sahip olan Murgul(Göktaş) ta ise bakır izabesi ve buna bağlı yan sanayiinin geliştiği görülmektedir. Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde de birkaç bakır üretim sahası (Giresun-Esbiye ve Sinop’ un Küre yöresi) bulunmaktadır. Bu yörede bakır levha, tel, lister bakır, külçe bakır halinde üretim yapan fabrikaları bulunur.

Özel sektör kesiminde halen yıllık 16.000 ton elektrolitik bakır üretme kapasitesi mevcut olup, bu kapasite önümüzdeki birkaç yıl içinde 50-60.000 tona kadar yükselmiş olacaktır.

Kablo, transformatör, elektrik motoru ve elektrik teçhizatı üretimi alanlarında da modern kuruluşlar mevcut olup, bunlar memleket ihtiyacının büyük bir kısmini karşıladıkları gibi, son yıllarda uygulanan ihracatı teşvik tedbirlerinden faydalanarak önemli ölçülerde ihracat yapabilmiş durumdadırlar.

Makina, teçhizat, ev teçhizatı, ve otomotiv sanayiindeki hızlı gelişmeye paralel olarak bu imalât sanayiinde büyük artışlar olmuştur. Özellikle, ileri sanayi memleketlerinde ön plânda yer alan pres-döküm sanayii, (pirinç çubukların en çok kullanıldığı döküm sanayi) memleketimizde de hızlı bir gelişme göstererek, uluslararası standardlara uygun şekilde imalât yapabilmektedir.

Bakırın belli başlı kullanım alanları;

A. Saf bakır :
1. İletken ve kablo sanayii
2. Motor sanayii
3. Elektrik teçhizat ve trafo sanayii
4. Sair ihtiyaçlar

B. Bakır alaşımları:
1. Birinç alaşımları, (Çubuk, tel, levha, boru çeşitli profiller)
2. Bronz alaşımları, makina yatakları, dişliler, burçlar, gemi pervaneleri v.s.)

C. Bakır tuzları : (Tarımsal mücadele ilaçlan v.s.)

Yukarıda belirtilen sanayi dallarının emniyetli olarak kurulup, gelişebilmesi için ihtiyaç görülen elektrolitik bakırın memleket içinde üretilmesi gerekmekte idi. Ancak elektrolitik bakırın yerli olarak ve yeterli miktarda temin edilmesi sonucu, bu sanayi dallarında modern kuruluşlar vücut bulup, gelişmiş bulunmaktadır.

Bakır Sanayi Ürünleri