Seramik Sanayi

seramik sanayi

Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan geleneksel bir sektördür. Ancak ticari anlamda seramik üretimi 1960’larda başlamıştır. Ülkemizde hammaddesi oldukça yaygın bulunan,kaliteli kaolen ve diğer kilerden seramik üretimi çok yaygınlaşmıştır.İnşaat sektörünün gelişmesi,kaliteli fayans ve diğer seramik üretiminde de talebi artırmıştır. İnşaat çinisi, banyo, tuvalet gibi sıhhi malzeme, sofra eşyası, çini ve fayans kaplama fabrikaları, yaygın bir gelişme göstermektedir.

Ülkede seramik sanayisinin geliştiği yöreler; Çanakkale’nin Çan ilçesi, Bilecik’in Bozüyük ve Söğüt ilçeleri, Trakya da Çerkezköy sanayi bölgesi, Kütahya ve İznik yöresinde geleneksel çinicilik ve fayans üretimi yaygındır. Kurulu kapasite miktarları, ürün kalitesi ve ürün çeşitliliği gibi faktörler gözönüne alındığında, Türk seramik sanayii içinde en gelişmiş alt sektörler kaplama malzemeleri ve sağlık gereçleri; üretimin nispeten daha az olduğu alt sektörler ise sofra ve süs eşyaları ile teknik seramikler ve refrakter malzemeler sektörüdür. Türk seramik sanayii hammadde ihtiyacının hemen hemen tümünü yurtiçinden karşılamaktadır.

Seramik Sanayi Ürünleri

  • Kaplama Malzemeleri
  • Sağlık Gereçleri
  • Sofra ve Süs Eşyası
  • Teknik Seramikler
  • Refrakter Malzemeler