Çimento Sanayi

çimento sanayi

Çimento sanayi; başlıca kalsiyum, silisyum, alüminyum ve demir oksitleri ihtiva eden hammaddelerin, kırılıp ince öğütüldükten sonra çimento döner fırınlarında sinterleşme derecesine (1350°C -1450°C) kadar pişirilmesiyle elde edilen yarı mamul olan klinkerin içine, yüzde 3-5 oranında alçıtaşı karıştırılarak çimento değirmeninde öğütülmesiyle imal edilen hidrolik bir bağlayıcı olup; katkılı üretim için, klinker ve alçı taşı karışımına eklenen diğer bazı katkılar, puzzolonik maddeler, yüksek fırın curufu, termik santral uçucu külü vb. katılıp çimento değirmeninde öğütülmesiyle imal edilen tüm hidrolik bağlayıcıları kapsamına alan bir sektördür.

Çimento döner fırınlarında klinkerin pişirilmesi yüksek sıcaklıklarda (1350°C -1450°C) gerçekleştiğinden ve aynı zamanda kullanılan hammaddeler yüksek kireç içerdiğinden dolayı pişirme işleminde birçok zararlı maddeleri absorbe ederler. Bu nedenle, çimento döner fırınları, çevre açısından sorun oluşturan birçok atığın (ağaç, kağıt, tekstil, atık yağ, çözücü madde, plastik, lastik, ve arıtma çamuru vb.) yakılarak bertaraf edilmesinde de kullanılmaktadır.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin iki ay gecikmeli olarak açıklanan üretim rakamlarına göre, Türkiye'nin 2008 yılı toplam çimento üretimi 51 milyon 431 bin 889 ton olarak gerçekleşti.

Verilere göre üretilen çimentonun, 10 milyon 584 bin 662 tonluk bölümü ise ihraç edildi. Son 15 yılın en yüksek üretiminin gerçekleştirildiği çimentoda, üretimin bu yıl da aynı düzeyde gerçekleşmesi hedeflenirken Türkiye'nin 2007 yılı çimento üretimi ise 69 milyon 255 bin 880 ton olmuştu. 2007'de üretimin 6 milyon 619 bin 842 tonluk bölümü ihraç edilmişti. 2008 yılı gerçekleşmelerine göre en fazla üretim bir önceki yıllarda olduğu gibi yine Marmara Bölgesi'ndeki fabrikalardan elde edildi. 14 milyon 615 bin 638 ton üretimin gerçekleştirildiği bu bölgeyi, 8 milyon 521 bin 903 tonla İç Anadolu, 8 milyon 404 bin 451 tonla Akdeniz, 5 milyon 925 bin 621 tonla da Güneydoğu Anadolu fabrikaları izledi. Aynı süre içinde Ege Bölgesi'ndeki fabrikalarda 5 milyon 731 bin 892 ton, Karadeniz'deki fabrikalarda 5 milyon 788 bin 989 ton ve son olarak da Doğu Anadolu'daki çimento fabrikalarında ise 2 milyon 447 bin 258 ton çimento üretildi.

Çimento Sanayi Ürünleri