Cam Sanayi

cam sanayi

Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya, eczacılık, elektrikelektronik vb. birçok sektöre girdi veren önemli bir sektördür.

Cam üretiminde kullanılan en önemli girdiler, kum, soda, dolomit, kuvartz gibi maddelerdir. Ülkemizin bu kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle, Türk cam sanayi %98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır.

Türk cam sanayii gerek ülke imalat sanayii ölçeğinde, gerekse dünya cam sanayi esas alındığında gelişmiş bir sanayi dalıdır. Sektör, dünya üretiminde %1.5 paya sahiptir.

Cam sektörü, sermaye yoğun bir üretim alanıdır ve sektörde sürekli yatırım zorunluluğu vardır. Cam üretiminde, makina donanım hızlarının artması, enerji yoğun üretim olması ve kesintisiz üretim zorunluluğu ölçeklerin büyümesine neden olmaktadır.

Cam Sanayi Ürünleri

  • Düzcam
  • Cam Ambalaj
  • Cam Ev Eşyası
  • Cam Yünü
  • Cam Mozaik
  • Emniyet Camları
  • Çift Cam
  • Diğer Camlar